Výstavní projekt Ze mě., jak už název napovídá, představí patnáct umělců, z nichž se každý odlišným způsobem vypořádává s aktuální společenskou situací a svým přispěním, ať už vědomě či nevědomě, se zasazuje o pozitivní změnu světa jako celku. Poukazuje na drobné činy ve výtvarném umění, které neinvazivním a nenásilným způsobem udržují svět v rovnováze, spojují lidskou komunitu a dávají naději, že změna k lepšímu je možná. Ne vždy je nutné se vyjadřovat k celospolečenským otázkám velkými gesty, protože i malé činy mohou ovlivnit charakter prostředí. Vybraná díla se dotýkají tématu intimního aktivismu a poukazují na obyčejnost všedního života v jeho lokálním vymezení.

Plakat