společnost

Společnost Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem vznikla roku 1999 transformací z původní nadace stejného jména, která byla založena již roku 1992. Od doby svého vzniku se prostřednictvím své činnosti snaží napomáhat ke zlepšení kulturního a obecně společenského klimatu města Ústí nad Labem, v němž působí, ale také celého Ústeckého, respektive středoevropského regionu. Aby mohla obecně prospěšná společnost tento svůj cíl naplňovat, spolupracuje s řadou institucí a organizací, nadací a nadačních fondů v České republice i v zahraničí.

Aktivity LVU – VUL, o. p. s. jsou koncentrovány na realizaci výstavních projektů současného výtvarného umění prezentovaných v Galerii Emila Filly. Neméně důležitým cílem je obecná propagace vizuální kultury směrem k široké a odborné veřejnosti – realizace doprovodného programu Galerie Emila Filly, projektů pro veřejné prostory, prezentace mladých, začínajících uměleckých osobností, spolupráce s odbornými, akademickými institucemi a realizace edičního programu.

Složení správní a dozorčí rady LVU – VUL, o.p.s. (od 1.6.2013):

Statutární zástupce společnosti: PhD. Eva Mráziková, ředitelka o.p.s.

Členové správní rady: doc. Mgr. Michaela Thelenová – předsedkyně, Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D., Bc. Jan Kvasnička, PhDr. Ludvík Hlaváček, Bc. Zuzana Kailová, doc. ak. mal. Vladimír Švec, Mgr. Vendula Fremlová, Ph.D.

Členové dozorčí rady: doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D., MgA. Richard Loskot. Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 40.

Sídlo: Galerie Emila Filly, Velká Hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 25049011, DIČ: CZ25049011
Bankovní účet: Česká spořitelna, a. s., 882470329/0800

Výroční zprávy:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018PDF
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017PDF
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016PDF
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015PDF
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014PDF
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013PDF
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012PDF
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011PDF
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010PDF
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009PDF
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008PDF
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007DOC