Michael Blum, Josef Dabernig, Jana Kapelová & Michal Moravčík, Pavel Kopřiva, Antal Lakner, Mjölk, Pavel Mrkus, Antoine Renard, Isa Rosenberger, Pavla Sceránková, Sofie Thorsen, Mona Vatamanu & Florin Tudor, Moira Zoitl.

Kurátoři projektu jsou Michal Koleček & Zdena Kolečková.

SOCIÁLNÍ DESIGN / SOCIAL DESIGN

Výstava je organizována Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem jako součást projektů:
TVŮRČÍ ČINNOST A SOCIÁLNÍ PROSTOR s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR;
UNIVERZITA PŘEDLICE s podporou Nadace ČEZ;
SOCIÁLNÍ DESIGN s podporou Vnitřního grantu FUD UJEP.

Výstavní program Galerie Emila Filly je v roce 2013 organizován s laskavou podporou Ministerstva kultury ČR, Města Ústí nad Labem a Fakulty umění a designu UJEP.