DIMENZE TEATRALITY

Vystavující umělci:
Barbara Steppe (DE), Peter Wächtler & Andreas Wegner (DE), Josef
Daněk & Blahoslav Rozbořil (CZ), Michal Murin (SK), Jiří Surůvka (CZ), Klaus Richter (DE)

Kurátorka:
Vendula Fremlová


Termín konání výstavy: 29. 11. 2012 – 23. 1. 2013.
Galerie bude uzavřena od 23. 12. 2012 do 1. 1. 2013.


I přesto, že je divadelní rozměr integrální a přirozenou součástí aktuální umělecké
tvorby, je reflexe teatrality a teatralizace stále jaksi stranou. Jedním z možných vysvětlení
tohoto odstupu může být fakt, že slova „teatralita“, „teatrální“, „teatralizované“ (natož pak
česká varianta termínu divadelnost, divadelní atd.) bývají v uměleckém diskurzu vnímána
s určitým despektem a často přinášejí negativní konotace. Bývají totiž považována za synonyma
přebujelosti, zbytnění, nadbytečné narativnosti, deskripce, která jsou v době převažujícího
(neo)konceptuálního uvažování vnímána jako zátěž.
I z těchto důvodů se mezinárodní výstava „Dimenze teatrality“ pokouší nahlédnout
velice pružnou, pohyblivou a oboustranně prostupnou hranici mezi performance a divadlem,
v obecnějším smyslu slova mezi vizuálním uměním a divadlem, a to prostřednictvím
konceptu teatrality, jenž si vypůjčuje z aktuální (především německé) teatrologie. Zde je
teatralita vnímána v užším pojetí jako specifická umělecká forma, v širším jako komunikační
modus. Vybraní umělci a umělecká díla prezentují obě zmiňovaná pojetí. Vidíme
jednak tendování k ryze divadelním formám, které jsou často dány využitím divadelního
jeviště. Tím je stanoven i relativně „klasický“ způsob vnímání diváka (Barbara Steppe,
Michal Murin, Jiří Surůvka), který je však problematizován vlastní prezentací díla v galerijním
prostoru. Dále se zde objevují významové rámce, které s pojmem „divadlo“ (divadlo
jako estetická forma) jednoznačně souvisejí, jako například „kabaret“ (Jiří Surůvka),
„klaun“, „maska“ (Klaus Richter), rekvizity (Michal Murin, Josef Daněk & Blahoslav
Rozbořil, Jiří Surůvka) …. Širší pojetí teatrality jako ostentativního jednání se silným komunikativním
potenciálem bychom mohli apriori vztáhnout na všechny performance nebo
akční umění obecně, tedy i na všechna prezentovaná díla. Zde se přístup jakoby obrací –
to, co nese znaky teatrality, je primárně situováno mimo divadlo. Teatralita je objevována
ve veřejném prostoru, respektive prostřednictvím teatralizovaného jednání a chování je
objevován a odhalován charakter veřejného prostoru (Peter Wächtler & Andreas Wegner,
Klaus Richter), včetně prostoru mediálního (Josef Daněk & Blahoslav Rozbořil, Depresivní
děti touží po penězích).
Právě schopnost uměleckých děl odhalovat konfrontací s teatralitou a teatralizovaným
jednáním běžný život, společnost, veřejný i mediální prostor včetně všech jeho
omezení, posunuje vyznění děl od hříčky či vtipu k mnohem závažnějším obsahům. Přidává
jim tak na závažnosti a přitom jim neubírá nic z jejich působivosti, vtipnosti a zábavnosti.
  • fotografie ze zahájení výstavy:

K výstavě vyjde katalog.


V rámci vernisáže výstavy dne 28. 11. 2012 proběhne performance Josefa Daňka.
V rámci výstavy bude realizována hra Barbary Steppe 22/12, jejíž veřejná prezentace
se uskuteční v Činoherním studiu v Ústí nad Labem dne 4. 12. 2012.

Součástí výstavy je též projekt Reliquiarum uměleckého uskupení Depresivní děti touží
po penězích (CZ), který bude prezentován v Galerii Emila Filly dne 11. 12. 2012.

Výstava Dimenze teatrality včetně katalogu k výstavě je pořádána za finanční podpory
Česko–německého fondu budoucnosti, Ústeckého kraje, Fakulty umění a designu
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
Výstavní a doprovodný program Galerie Emila Filly je v roce 2012 organizován s laskavou
podporou následujících institucí: Ministerstvo kultury České republiky, Město Ústí nad
Labem, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.