Susan Donath je německá výtvarná umělkyně, sochařka, která v současné době žije v Drážďanech.

Susan Donath: Pravda Láska Ztráta

Susan Donath je německá výtvarná umělkyně, sochařka, která v současné době žije v Drážďanech. V Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem představí výstavu, která je tvořena výběrem prací z posledních deseti let. Ústí nad Labem je město, jež má pro Donath značný tvůrčí význam a opakovaně se sem vrací. Tento fakt je zohledněn také v expozici, která je pomyslně rámována dvěma projekty dotýkajícími se konkrétních míst v Ústí nad Labem (hřbitov, ústecká synagoga), jejichž osud autorku intenzivně zasáhl.

Historie je tak jedním z pojmů, které můžeme nadřadit podstatným jménům tvořícím název – pravda, láska, ztráta. Historii totiž Donath nahlíží právě prizmatem těchto rovin. Rovina osobní nebo národní paměti, lidského života ohraničeného láskou i smrtí, již byla zmíněna. Dalším hlediskem se může stát pravda v podobě mýtů, pohádek nebo letopisů, relativizace i proměny těchto entit v souvislosti se změnou společenského nebo politického kontextu.

Na první pohled možná ne zcela zjevný fakt se vyjeví při detailnějším zkoumání autorčiných instalací – historie zde slouží také jako materiál, z nějž je dílo vytvořeno. Předměty každodenní, nalezené nebo konkrétní výrobky vystavením (často používá moment zmnožení, seriality) získávají jiný význam. Zároveň instalace nejsou jen pouhým „novým/jiným“ rozmístěním předmětů, ale komunikují se samotným galerijním prostorem, stejně jako s naším vlastním prostorem (osobním prostorem naší mysli a paměti). Přitom se všemi těmito rovinami, symboly a entitami pracuje umělkyně velmi jemně a křehce – její gesto „obrušuje“ patetičnost, kterou můžeme s velkými historickými pravdami a ztrátami spojovat a pociťovat. Tvorba Susan Donath je excelentní ve své schopnosti zprostředkovat poznání současnosti skrze dějinné pohyby a situace. Poznání, že i dnešní palčivé problémy (nacionalismus, relativizace pravdy, migrace národů, umlčování), se jednou stanou bodem v proudu dějin.
Eva Mráziková, kurátorka

vernisáž 14. 2. 2018 od 18:00
výstava 15. 2. – 29. 3. 2018
adresa: Jateční 1588/49, 40001 Ústí nad Labem (Bus č. 9,17,27 na zastávku Sigma/Tesla)

Pořadatelé:

Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem, o. p. s., Galerie Emila Filly, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

 

Výstavní a doprovodný program Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem je v roce 2017 organizován s laskavou podporou těchto organizací:

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ministerstvo kultury ČR, Město Ústí nad Labem

 

Pravda Láska Ztráta