7. 2. – 27. 2. 2013

Vernisáž: středa 6. 2. 2013, 18 hodin

Podhoubí » Fillovka Openje projekt koncipovaný jako výstavní salon a navazuje tak na široké historické tradice
pařížských nezávislých salonů. Vystavit může opravdu každý. Díla nepodléhají žádnému
výběru ani klasifikaci, jsou pouze omezena z hlediska formátu,
podle prostorových možností galerie. Důraz na otevřenou účast předpokládá vytvoření
zajímavě nabitého prostoru – v rovině množství artefaktů i energií, které se zde budou
střetávat.

Východiska projektu:
Hluboko uložené, prorůstající předivo, základní zdroje, inspirativní východiska, energetické
dráhy, živná půda, tajemná krajina výrůstků, odbočky na cestě vpřed, pod povrchem
magie… to všechno může být obsaženo ve slově Podhoubí, které se stalo symbolem
znovu obnoveného projektu Galerie Emila Filly.

Tisková zprávaHistorie výstavy:
První Fillovka Open, výstava podobná salonu otevřená pro širokou veřejnost, byla
realizována týmem galerie na konci devadesátých let. Základní strategií salonu Fillovka
Open bylo „kdo přinese umělecké dílo, může vystavovat“. V té době Fillovka ještě sídlila
na lukrativním místě v Dlouhé ulici v centru města a otevření výstavních prostor „veřejné“
výstavě bylo reakcí na změny ve vnímání vztahů mezi veřejností a galerijním provozem.
Galerie takovým krokem reagovala také na nedostatek výstavních možností v Ústí nad
Labem, stejně jako na nekonečnou debatu o amatérském, vysokém či etablovaném umění.
Některé věci se mezitím změnily – Fillovka po několika stěhováních zakotvila v industriálních
prostorách ústeckých Předlic, výstavní možnosti se nejen díky uměleckým studiím
v Ústí nad Labem značně rozšířily a zpestřily, debaty o umění naštěstí stále nejsou
dodebatovány.
Čím tedy ozvláštnit další ročník Fillovka Open? Myslím si, že není nutné vždy hledat nové
cesty. Salonní výstava otevírá v roce 2013 celoroční program etablované instituce, která
se úzce zaměřuje na nejaktuálnější trendy současného výtvarného umění, jejich sociální
a komunikativní aspekty. Výstavní salon lze tedy chápat také jako určitý „výzkum“
vizuální reality a tvorby i mimo rámec institucionálně potvrzených uměleckých struktur,
které mohou eskalovat nově strukturovanou komunikaci. Přesahy a stírání hranic
obecně stojí za většinou projektů galerie, která si dlouhodobě klade za cíl otevírat
galerijní prostory širší společenské debatě.
Podhoubí » Fillovka Open je tedy daleko spíš otevřená komunikativní platforma
o podobě tvorby, ale také to může být „jen“ příležitost pro setkání a sdílení,
které není o nic méně důležitější.

Eva Mráziková, kurátorka výstavy

Výstavní program je v roce 2013
organizován s laskavou podporou těchto institucí:
Ministerstvo kultury ČR
Město Ústí nad Labem
Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem