Tato výstava navazuje na loňskou výstavu I z trbuha diva (Z břicha obra – From Within The Giant’s Belly) a zahrnuje jak díla zapůjčená ze sbírky Muzea moderního a současného umění (MMSU), tak díla přizvaných umělců. Zmíněná výstava byla k vidění v Muzeu moderního a současného umění v Rijece od 9. září do 23. října 2016 a pro účely výstavy v Galerii Emila Filly byla přidána další díla z muzejní sbírky i díla přizvaných umělců. Výstava Vyprázdněte peněženky prosím, jejímž tematickým základem je koncept kasinového kapitalismu, se věnuje tématům ekonomického uvolnění a destabilizace vztahů mezi kapitálem a prací. Jedná se o umělecká díla, která se věnují hazardní dynamice finančních institucí, nárůstu spekulativního obchodování, rizikovým investicím a měnícím se vztahům mezi věřiteli a dlužníky. Mezi nejtypičtější výjevy, které lze v rámci výstavy spatřit, patří zachycení naděje na spásu a známky útlumu, vrcholy a propasti celosvětového toku finančních prostředků, či horečné výkyvy od společenské euforie po společenskou paniku.

please_empty_your_wallets_plakat_web