Galerie Emila Filly sídlící v tovární budově bývalé severočeské Armaturky v Ústí nad Labem stále více využívá charakter svého specifického prostoru, který nabízí k uměleckým prezentacím.  Autoři se rádi nechávají oslovit unikátní industriální architekturou a site-specific strategie přirozeně pronikají do uměleckých instalací a expozic. Nový výstavní rok zahajuje Galerie Emila Filly výstavou Pavla Mrkuse, umělce s Ústím nad Labem spjatým především prostřednictvím jeho pedagogického působení (spolu s Danielem Hanzlíkem zde vede ateliér Time-based Media na Fakultě umění a designu, jejíž je nově zvoleným děkanem).

Pavel Mrkus patří mezi autory pevně vrostlé do současného vizuálního umění, v němž reprezentuje linii tvorby s nejnovějšími médii. V posledních letech se soustředí převážně  na práci s datovými audiovizuálními projekcemi. Odhmotněnost formální stránky projekcí, virtuální, avšak sofistikované projekce jsou v případě Pavla Mrkuse tematizovány přítomností základních životních vztahů (vztah k bohu, univerzu, přírodě). Právě tento kontrast mezi nejmodernějším technickým médiem a mytologickou či spirituální rovinou představuje základní charakter autorovy tvorby,  která i v mezinárodním kontextu oslovuje diváky vytříbenou technologickou formou, existenciálním a mytologickým obsahem, ale také jemností a hravostí.

PAVEL MRKUS: RADIOLARIA

PAVEL MRKUS: RADIOLARIA