Koncepce výstavy Odcizení podle slovníku je postavena na slovníkovém výkladu pojmu odcizení.

Odcizení podle slovníku

Koncepce výstavy Odcizení podle slovníku je postavena na slovníkovém výkladu pojmu odcizení. Tento
pojem se ukázal být klíčový v procesu reflexe dnešní společnosti, a to v jeho všech významech, které se
výstava snaží ilustrovat vybranými díly. Cílem projektu je probudit v návštěvníkovi zájem prozkoumat
význam slova, které nese mnoho odkazů, – zamyslet se nad vlastním životem, nad vlastním odcizením.
Dnes tolik probírané téma techniky, která ovládá naše životy, nebo také měst, ve kterých se neznají
sousedé, i další problémy jsou v hledáčku autorů koncepce výstavy. Velmi důležitý je ale také náš
pozitivní přístup k tématu odcizení. Může jím být také svoboda, která je jedinci dána při odpoutání se od
konvencí společnosti, nebo náhoda, hra, nový způsob využití objektů a materiálů. Podstatný je subjektivní
pohled na jednotlivá díla, na jednotlivé přístupy. Návštěvník při procházení výstavou dostává možnost
vytvořit si vlastní unikátní virtuální slovník. Jednou z inspirací je i prostor samotné Galerie Emila Filly,
který dříve sloužil jako tovární budova Severočeské Armaturky a dnes je využíván jako galerie.
Výstava je výsledkem společné práce studentek prvního ročníku studijního oboru Kurátorská studia na
Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Projekt je jejich úplně
prvním kurátorským počinem a přináší kompilaci umělců z řad etablovaných tvůrců, ale také studentů
Fakulty umění a designu. Výstava se skládá z děl, která byla vybrána z již stávající tvorby autorů a dále
budou k vidění díla, která vznikla speciálně pro tento projekt.
Vernisáž proběhne 11. 4. 2018 v 18:00. Zahájení ozvláštní unikátní možnost zhlédnout tvorbu
uměleckého díla přímo v rámci vernisáže. Kurátorky výstavy provedou zájemce její instalací 11. 4. 2018
v 16:00, a to v rámci přednáškového cyklu Čelem k umění pořádaného Fakultou umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Koordinace: Michal Koleček, Zuzana Doleželová

Vystavující umělci: David Böhm a Jiří Franta, Jiří Černický, Barbora Fastrová a Johana Pošová, Anna
Hulačová, Martin Kohout, Alena Kotzmannová, Martin Krupa, Jaromír Novotný, Tomáš Pekárek, Jiří
Pojsl, Johana Pošová, Robin Seidl, Josef Schorm, Tomáš Svoboda, Patrik Vanický

Kurátoři: Kateřina Fucsiková, Karla Hlaváčková, Ekaterina Kačalová, Aneta Krutská, Anna Zemanová

Grafické řešení: Tomáš Pekárek
Instalace a produkce: Jiří Dvořák, Petr Kubáč, Eva Mráziková, Jáchym Myslivec, Tereza Nováková,
Zdeněk Svejkovský, Zita Šauerová, Vít Vodenka

Místo konání: Galerie Emila Filly, Jateční 1588/49, 40001 Ústí nad Labem
Termín konání: 12. 4. – 18. 5. 2018
Otevírací doba: út – pá: 10 – 18 hod, so: 13 – 17 hod

 

Výstavní a doprovodný program Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem je v roce 2017 organizován s laskavou podporou těchto organizací:

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ministerstvo kultury ČR, Město Ústí nad Labem

 

Tisková zpráva

Odcizení poster