aktuální výstava

OBJEKTiVNĚ

13. 9 – 10. 10. 2012

Srdečně Vás zveme na slavnostní zahájení výstavy 12. 9. v 18:00.

Výstavu uvede kurátorka výstavy Adéla Hrušková.

  • Vystavující umělci:

Jan Krtička, Libor Novotný, Jan Prošek, Robert Vlasák

Výstava představuje práce studentů doktorského studia oboru Vizuální komunikace Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Výstava je součástí projektu Objekt zájmu, který je podpořen Studentským grantem v rámci Interní grantové agentury Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a grantem na podporu ediční činnosti Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

  • Výstavní program Galerie Emila Filly je v roce 2012 organizován s laskavou podporou těchto institucí: Ministerstvo kultury České republiky, Město Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.