Výstava Nulla Dies Sine Linea zkoumá kresbu v dílech prezentovaných autorů právě v rámcirůzných přesahů. Své místo zde má kresba přesahující do prostoru formou instalací, jako doplněníobjektů nebo site-specific realizací (Petr Dub, Pavla Gajdošíková, Markéta Jáchimová, MatějSmetana, Jan Pfeiffer), reagující intervencí na veřejný prostor (Libor Novotný) nebo vyjadřujícíperformativní gesto (Mira Gáberová, Adéla Součková, Magdalena Stanová). Umělci zkoumajíhranice možností, formátů nebo kresebných prostředků (David Böhm & Jiří Franta, Aneta Bendáková,Nikola Čulík, Michal Drozen, Petra Herotová, Markéta Hlinovská, Dana Sahánková).V současném výtvarném umění je kresba také prostě jen dokumentací dalších konceptů tvorby(Miroslav Hašek), nebo na druhé straně místy až obsedantní zenovou meditací (Jan Nálevka,Daniel Hanzlík). Výstava zohledňuje také úlohu kresby v rámci elektronických médií(Matěj Smetana, Jan Pfeiffer, Conrad Armstrong).
TISKOVÁ ZPRÁVA
NULLA DIES SINE LINEA