Výstavní projekt NOTES ON THE BEGINNING OF THE SHORT 20TH CENTURY je výsledkem mezinárodní spolupráce několika evropských institucí zabývajících se prezentací současného výtvarného umění riesa efau. Kultur Forum v Drážďanech Le fabourg ve Štrasburku, MuseumsQuartier ve Vídni, NCCA Kaliningrad a Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně, respektive Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem.

Projekt se zaměřuje na reflexi tématu 1. světové války – jak je historický odkaz vnímán v současné společnosti v politické, sociální, ale také místní a evropské rovině. Vystáva je koncipována jako putovní přehlídka, otevřený projekt, který je neustále doplňován a variován o nové pohledy zúčastněných krajin, specifické pohledy a témata. Základní syžet výstavy se dotýká otázky, zda může současné umění reflektovat historické události skrze soudobý pohled a jak v nás samotných přetrvává odkaz minulosti.