It’s not important, it’s only art..

Překvapuje nás výrok v názvu? A pokud ne, proč? Zvykli jsme si už na nespolehlivost médií, která hodnotí kulturní události podle jejich efektivnosti na jedné straně a jejich dostupnosti na straně druhé? Jsme smíření s×nepřátelským postojem úředníků, kteří nakládají s×uměním jako s nákladným rozmarem a kteří vytvářejí hierarchie kulturních institucí, přičemž galerie vždy figurují úplně na konci coby nejméně užitečné a nejotravnější? Považujeme za přirozené nejen nemajetnost, ale také zahálčivost a nedostatek profesionality na straně kulturních institucí? Pokud ano, žijeme v postkomunistické zemi, asi v Polsku.

fotografie z vernisage: