Generátor

26. 4. – 25. 5.

Výstava Generátor je společným kurátorským projektem studentek prvního ročníku magisterského
programu Kurátorská studia realizovaným pod záštitou Fakulty umění a designu Univerzity Jana
Evangelisty Purkyne v Ústí nad Labem. Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem, ve které se výstava
koná, se nachází v areálu bývalé Severočeské armaturky. Její industriální prostředí bylo jedním
z hlavních impulzu k výběru ústředního tématu výstavy, kterým je vzájemný vztah človeka a stroje.
Výstavní projekt Generátor se zabývá problematikou postindustriální společnosti. Zaměřuje se jak
na formu, vzhled stroje a jeho funkční aspekty, tak na ruzné volné asociace a interpretace na téma
stroj. Výstava nabídne návštěvníkům široké spektrum výtvarných prostředků od klasické malby,
grafiky, fotografie, přes video až po interaktivní instalace a skulptury. Každý autor vnímá vztah
človeka a stroje jinak. Výstava tak prináší i ruzné úhly pohledu na technologii, jako nástroj tvorby,
zdroj inspirace nebo zdroj problému a další.

Jádro výstavy tvoří díla umělců, kteří se ve své době stali průkopníky ve využívání technologií
v umělecké tvorbě. Zdeněk Sýkora jako jeden z prvních umělců začal již v šedesátých letech využívat
počítač jako pomocný nástroj při tvorbě svých struktur, od poloviny 70. let v cyklu liniových obrazu
využívá pouze řady náhodných čísel. Ačkoli pracoval se systémy, programy nebo později s náhodností,
zůstal malířem: originálním způsobem se zabýval tvary, barvami a jejich vzájemnými vztahy.
Michal Gabriel a Tomáš Medek posunuli využití technologie jako nástroje tvorby o něco dál. Své
myšlenky zhmotňují v digitálních sochách prostřednictvím nové technologie 3D tisku. Skutečný
svět a virtuální realita se střetává v dílech Jana Šerých a Jana Martince. Další vystavující autoři reflektují
například automatizaci a instrumentalizaci dnešní společnosti, problém komunikace a jiní jako například
Jirí Lindovský hledají výtvarnou pritažlivost v samotné estetice stroje.

Vystavující umělci:
Jiří Frič, Vilém Frič, Michal Gabriel, Tomáš Hercog, Vojtěch Kalecký, Michal Kohút, Pavel Kopřiva,
Jiří Lindovský, Adéla Marková, Jan Martinec, Tomáš Medek, Pavel Mrkus, Jakub Nepraš,
Václav Peloušek, Jiří Straka, Zdeněk Sýkora, Jan Šerých, Robert Vlasák,Henrieta Žiačková

 

generator

 

Kurátorky výstavy:
Zlata Borůvková, Adéla Čiháková, Hana Jásková, Lenka Klementová, Tereza Kopecká, Zuzana Musilová, Dagmar  Myšáková, Zuzana Prokopová, Marta Slačálková, Alexandra Slesareva, Michaela Šarköziová

Partneři výstavy:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,  Ministerstvo kultury, Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, Město Ústí nad Labem
Mediální partneri výstavy:
Studentská unie UJEP, Nové Ústecké přehledy