Závěrečné práce představují přehlídku také samotné školy jako umělecké a vzdělávací instituce. Ilustrují její svobodnou a tvůrčí atmosféru a zaměření na aktuální umělecké a designové trendy. Čerstvým bakalářům budou patřit prostory samotné budovy FUD v kampusu univerzity. Diplomovým pracím je věnována celá kulturní fabrika Armaturka spolu s velkolepým prostorem Galerie Emila Filly a Galerie Pro design. Nové prostory Domu umění v Ústí nad Labem budou celé patřit diplomovým pracím Katedry elektronického obrazu. Prezentace v prostorách dvou významných výstavních institucí je pro diplomanty symbolickým vyústěním jejich studia na svobodnou uměleckou půdu. Propojení a dlouhodobá spolupráce s těmito institucemi charakterizuje jeden z významných cílů fakulty, tedy intenzivně se podílet na zkvalitnění kulturního a společenského života v Ústí nad Labem.

diplomky-plakát-FB