Studenti napříč 16-ti ateliéry Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se chystají slavnostně zakončit své studium tradiční výstavou svých závěrečných prací. Ta patří k nejdůležitějším událostem akademického roku. Tento rok se svými pracemi bude prezentovat 90 studentů, z toho téměř 50 svými bakalářskými a více než 40 svými diplomovými pracemi.

DIPLOMKY 14