Výstava závěrečných diplomových a bakalářských prací studentů Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

DIPLOMKY 13

DIPLOMKY 13