DESÍTKA SÍTEM

Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem, Jateční 49, Ústí nad Labem-Předlice

Vernisáž výstavy: středa 13. února 2019 v 18 hodin

Termín výstavy: 14. 2. – 23. 3. 2019

Kurátoři: Jaromír Limr, Pavel Frič, Eva Mráziková
Architekt výstavy: Tomáš Petermann
Grafický vizuál výstavy: Tomáš Trnobranský

Výstava Desítka sítem otevírá výstavní rok 2019 v Galerii Emila Filly. Jde o výstavu barevnou a různorodou, mnohovrstevnatou a velkoformátovou, což jsou vlastně všechno přívlastky, které můžeme vztáhnout na sítotisk. Tato grafická technika je totiž hlavním motivem nové expozice galerie, na níž bude možné shlédnout poklady archivu sítotiskové dílny ústeckého mistra tisku pana Jaromíra Limra. Více než deset let fungující tiskařská dílna se před deseti lety propojila s Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a není proto náhodou, že valná většina plakátů a volných grafik na výstavě je spojená s osobnostmi, pedagogy, studenty i absolventy s touto institucí spojenými. Při přípravě výstavy jsme tak procházeli víc jak 250 děl a nakonec jsme vytvořili v členitém prostoru galerie volně se prolínající sekce, které vykreslí bohatost samotné techniky i její možnosti: Diváci se seznámí s volnou grafikou (převážně vznikající v grafických seminářích na fakultě) nebo s klasickou i experimentální plakátou tvorbu ppro filmová, divadelní představení či výstavy výtvarného umění. Získáváme tak přehled o nejvýznamnějších ústeckých uměleckých institucích – Činoherním studiu, Galerii Emila Filly, Severočeském divadle, Domě umění Ústí nad Labem nebo Hraničáři, o tom, jak se proměňují, rozrůzňují, rozrůstají. Plakát je významnou a výraznou vizuální složkou kulturního života a souvisí samozřejmě také s podobou našeho veřejného prostoru. Na ústecké výstavě tak budeme moct konfrontovat tvorbu vyzrálých a zásadních osobností současného grafického designu (profesor Karel Míšek, Martin Raudenský) i jejich mladších následovníků (MONSTERS – Pavel Frič a Michaela Labudová, Tomáš Trnobranský, Les Kanců) a samozřejmě i teprve připravujícíchc se studentů.

Doprovodný program
26. 2. od 17:00 hodin – komentovaná prohlídka
19. 3 od 17:00 hodin – komentovaná prohlídka
23. 3. od 13:00 hodin – workshop sítotisková dílna s Adélou Bierbaumer
(workshop má omezenou kapacitu 12 lidí, prosíme, abyste si místa včas rezervovali a to buď na mailu: info@gef.cz nebo přes náš Facebook.)

FB Event

DESÍTKA SÍTEM