DATASCAPE

Daniel Hanzlík

.

Zveme Vás na slavnostní zahájení výstavy ve středu 17. října 2012 v 18 hodin
Výstavu uvede Michal Koleček, kurátor. Audiovizuální produkce BOOT_av.
Výstava potrvá od 18. 10. 2012 do 21. 11. 2012.
http://www.danielhanzlik.cz/
.
.
.
.
.
.

Výstavní a doprovodný program Galerie Emila Filly je v roce 2012 organizován s laskavou podporou následujících institucí:
Ministerstvo kultury České republiky, Město Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Výstava je podpořena z prostředků Institucionálního rozvojového plánu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2012 v oblasti
Stimulace lidských zdrojů. Institucionální rozvojový plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2012 je realizován na základě dotace
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.