Výstava finalistů 6. ročníku soutěže pro studenty českých a slovenských vysokých uměleckých škol

probíhá od 3.12.2013 do 30.1.2014.

Součástí výstavy Cena EXIT 2013 je prezentace projektu zástupce Slovenské republiky Mareka Burcla, studenta Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, nazvaná ‘SUROGÁTY REALITY?’.

Cena EXIT 2013 je podpořena vnitřním grantem Fakulty umění a designu a grantem na podporu umělecké činnosti na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Výstavní program Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem je organizován s laskavou podporou následujících institucí:
Ministerstvo kultury České republiky
Město Ústí nad Labem,
Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

CENA EXIT 2013