Společnost

Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem vznikla roku 1999 transformací z původní nadace stejného jména, která byla založena již roku 1992. Od doby svého vzniku se prostřednictvím své činnosti snaží napomáhat ke zlepšení kulturního a obecně společenského klimatu města Ústí nad Labem, v němž působí, ale také celého Ústeckého, respektive středoevropského regionu. Aby mohla obecně prospěšná společnost tento svůj cíl naplňovat, spolupracuje s řadou institucí a organizací, nadací a nadačních fondů v České republice i v zahraničí.

Aktivity LVU – VUL, o. p. s. jsou koncentrovány na realizaci výstavních projektů současného výtvarného umění prezentovaných v Galerii Emila Filly. Neméně důležitým cílem je obecná propagace vizuální kultury směrem k široké a odborné veřejnosti – realizace doprovodného programu Galerie Emila Filly, projektů pro veřejné prostory, prezentace mladých, začínajících uměleckých osobností, spolupráce s odbornými, akademickými institucemi a realizace edičního programu.

Složení členů správní a dozorčí rady LVU – VUL, o.p.s. od 1.6.2013

Statutární zástupce společnosti:

Mgr. Eva Mráziková, ředitelka o.p.s.

Členové správní rady:

doc. Mgr. Michaela Thelenová – předsedkyně

Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.

Bc. Jan Kvasnička

PhDr. Ludvík Hlaváček

Bc. Zuzana Kailová

doc. ak. mal. Vladimír Švec

Mgr. Vendula Fremlová, Ph.D.

Členové dozorčí rady:

doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.

MgA. Richard Loskot


Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 40

Sídlo společnosti:

  • Galerie Emila Filly, Velká Hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem
  • IČO: 25049011
  • DIČ: CZ25049011
  • Bankovní účet společnosti:
  • Česká spořitelna, a. s., Ústí nad Labem, 882470329/0800

DOKUMENTKE STAŽENÍ
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016PDF
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015PDF
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014PDF
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013PDF
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012PDF
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011PDF
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010PDF
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009PDF
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008PDF
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007DOC