Galerie Emila Filly

Galerie Emila Filly je provozována obecně prospěšnou společností Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Je zaměřena na prezentaci kvalitních a aktuálních uměleckých osobností, tendencí a skupin v rámci domácí a zahraniční scény.

program

Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem se od roku 1991 profiluje jako živá, progresivní výstavní instituce s širším středoevropským dosahem a zároveň s výrazným napojením na specifické místní prostředí. Díky rozvinuté spolupráci a komunikační platformě s podobně zaměřenými institucemi se Galerie Emila Filly zařazuje mezi významná kulturní centra současného umění.

Robert Vlasák – Mezisvěty

8. 11. od 16ti hodin – Komentovaná prohlídka s umělcem  https://www.fb.com/events/155746998364546/
15. 11. od 16ti do 18ti hodin Komentovaná prohlídka s umělcem a workshop s lektorkou Terezou Voštovou
21. 11. od 16ti hodin Komentovaná prohlídka
25. 11. od 13ti do 16ti hodin výtvarná dílna s umělcem Robertem Vlasákem

Vstupné na doprovodný program k výstavě je ZDARMA.
TISKOVÁ ZPRÁVA

Aktuální informace sledujte na facebooku galerie: https://www.fb.com/GalerieEmilaFilly/

Výstavní plán 2017
Výstavní plán 2018