Společnost

Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem vznikla roku 1999 transformací z původní nadace stejného jména, která byla založena již roku 1992. Od doby svého vzniku se prostřednictvím své činnosti snaží napomáhat ke zlepšení kulturního a obecně společenského klimatu města Ústí nad Labem, v němž působí, ale také celého Ústeckého, respektive středoevropského regionu. Aby mohla obecně prospěšná společnost tento svůj cíl naplňovat, spolupracuje s řadou institucí a organizací, nadací a nadačních fondů v České republice i v zahraničí.

Aktivity LVU – VUL, o. p. s. jsou koncentrovány na realizaci výstavních projektů současného výtvarného umění prezentovaných v Galerii Emila Filly. Neméně důležitým cílem je obecná propagace vizuální kultury směrem k široké a odborné veřejnosti – realizace doprovodného programu Galerie Emila Filly, projektů pro veřejné prostory, prezentace mladých, začínajících uměleckých osobností, spolupráce s odbornými, akademickými institucemi a realizace edičního programu.

Složení členů správní a dozorčí rady LVU – VUL, o.p.s. od 1.6.2013

Statutární zástupce společnosti:

Mgr. Eva Mráziková, ředitelka o.p.s.

Členové správní rady:

doc. Mgr. Michaela Thelenová – předsedkyně

Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.

Bc. Jan Kvasnička

PhDr. Ludvík Hlaváček

Bc. Zuzana Kailová

doc. ak. mal. Vladimír Švec

Mgr. Vendula Fremlová, Ph.D.

Členové dozorčí rady:

doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.

MgA. Richard Loskot


Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 40

Sídlo společnosti:

  • Galerie Emila Filly, Velká Hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem
  • IČO: 25049011
  • DIČ: CZ25049011
  • Bankovní účet společnosti:
  • Česká spořitelna, a. s., Ústí nad Labem, 882470329/0800

DOKUMENTKE STAŽENÍ
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015PDF
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014PDF
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013PDF
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012PDF
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011PDF
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010PDF
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009PDF
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008PDF
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007DOC